Prachuap Khiri Khan
泰国
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Prachuap Khiri Khan, 泰国

最热的月份(平均最高温度)是 四月 (34°摄氏度).
平均温度最低的月份是 十二月 (30.4°摄氏度).

平均温度最高的月份是 五月六月 (25.3°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 一月 (20.6°摄氏度).

相对湿度最高的月份是 十月 (82%).
相对湿度最低的月份是 十二月 (70%).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十月 (227.8毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 十二月 (15毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文